NaamloosBent u verzekerd in rechtsbijstand in uw woonverzekering?  Of heeft u een aparte polis "Rechtsbijstand"? 

De expertisekosten, inclusief BTW, worden in de meeste gevallen volledig betaald door de verzekeringsmaatschappij bij wie u de waarborg “Rechtsbijstand” of de polis "Rechtsbijstand" heeft onderschreven.   

In het geval van schade door of aan derden, worden de expertisekosten, inclusief BTW, in de meeste gevallen ook volledig betaald door de verzekeringsmaatschappij. 

NaamloosBent u niet verzekerd in rechtsbijstand?

Kent u de clausule uit de woningverzekeringspolis "Wanneer u een beroepsexpert aanduidt om de goederen waarvan u eigenaar bent en de schade eraan te schatten nemen wij de honoraria en de kosten van die expert ten laste, alle eventuele belastingen inbegrepen volgens onderstaand barema”?  

Dit betekent dat de polis voorziet dat de verzekerde, bij iedere gedekte schade, gratis het recht heeft om een eigen expert aan te duiden om zijn belangen - en dus zijn vergoeding – te verdedigen.

De maatschappij neemt de expertisekosten, exclusief BTW 21%, ten laste volgens haar geldend barema. Dit barema is voor iedere maatschappij verschillend en kan geraadpleegd worden in de polis.

Soms dekt dit barema in sommige gevallen de volledige, werkelijke kosten niet. Het kleine, eventuele supplement, zal ruimschoots gedekt worden door de vergoeding die u krijgt dankzij de tussenkomst van uw eigen onafhankelijke expert van Baeselen & Co.

 Wenst u te weten of u een eventueel klein supplement ten laste heeft? Of wenst u meer informatie? Contacteer ons vrijblijvend