Bent u het slachtoffer van een diefstal?diefstal

Dan beseft u dat de kosten in kaart brengen een moeilijk karwei is. De schade beperkt zich niet tot de aankoopprijs van de gestolen voorwerpen en vaak is er extra schade aan uw woning.

De belangrijke en complexe taken m.b.t. uw schaderegeling kan u met een gerust hart aan ons overlaten.

Baeselen & Co zal U vanaf het begin tot einde bijstaan in uw schaderegeling. Als uw onafhankelijke schade expert of tegenexpert gaan wij voor de maximale schadevergoeding.

Wat doen wij voor u?

  • Wij maken, 100% onafhankelijk, een gedetailleerde, becijferde lijst op van de opgelopen schade. Indien er juwelen gestolen zijn, maakt onze expert juwelen hiervan ook een gedetailleerde, becijferde lijst.
  • Wij informeren u over de te nemen dringende en verplichte maatregelen.
  • Wij nemen uw dossier, polisvoorwaarden, alle onderschreven waarborgen en clausules door zodat we met kennis ter zake de maximale schadevergoeding kunnen onderhandelen bij de expertise of tegenexpertise.
  • Wij staan ook tot uw beschikking voor schadegevallen « Diefstal in het buitenland », « Diefstal met geweld op straat, in uw wagen » enz. ...
  • Wij maken een afspraak met de aangestelde expert en/of inspecteur.
  • Wij zijn aanwezig tijdens de expertise of tegenexpertise met de expert van de verzekeringsmaatschappij en verdedigen uw belangen om te zorgen voor een minnelijke, snelle en maximale schadevergoeding.
  • Wij blijven tot uw beschikking tot uw dossier is afgehandeld door uw verzekeringsmaatschappij.

En u?  U krijgt de tijd om te herstellen van uw schade door uw schaderegeling over te laten aan uw onafhankelijke schade expert van Baeselen & Co.

 

>> Lees ook « Tips bij diefstal »

>> Lees ook « Waardebepaling Juwelen »

>> Lees ook « Tegenexpertise »

>> Lees ook « Rechtsbijstand »