Bent u het slachtoffer van een stormschade?field 601209 640 Hagel, sneeuw- en ijsdruk?

Dan weet u misschien niet in welk geval uw brandverzekering dekking biedt, welke uitsluitingen er zijn, hoe u de schade moet ramen, ... 

De belangrijke en complexe taken m.b.t. uw schaderegeling kan u met een gerust hart aan ons overlaten.

Baeselen & Co zal U vanaf het begin tot einde bijstaan in uw schaderegeling. Als uw onafhankelijke schade expert of tegenexpert gaan wij voor de maximale schadevergoeding.

Wat doen wij voor u?

  • Wij maken, 100% onafhankelijk, een gedetailleerde, becijferde lijst op van de opgelopen schade.
  • Wij informeren u over de te nemen dringende en verplichte maatregelen.
  • Wij nemen uw dossier, polisvoorwaarden, alle onderschreven waarborgen en clausules door zodat we met kennis ter zake de maximale schadevergoeding kunnen onderhandelen bij de expertise of tegenexpertise.
  • Wij maken een afspraak met de aangestelde expert en/of inspecteur.
  • Wij zijn aanwezig tijdens de expertise of tegenexpertise met de expert van de verzekeringsmaatschappij en verdedigen uw belangen om te zorgen voor een minnelijke, snelle en maximale schadevergoeding.
  • Wij blijven tot uw beschikking tot uw dossier is afgehandeld door uw verzekeringsmaatschappij.

En u?  U krijgt de tijd om te herstellen van uw schade door uw schaderegeling over te laten aan uw onafhankelijke schade expert van Baeselen & Co.

 

>> Lees ook « Tips brandschade, waterschade, stormschade... »

>> Lees ook « Tegenexpertise »

>> Lees ook « Rechtsbijstand »