Uw polis « Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin » of « Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-Leven », meest bekend onder de naam « Familiale Verzekering », is een aansprakelijkheidsverzekering die uw aansprakelijkheid t.o.v. derden dekt.

Anderzijds is er in de in de meeste familiale verzekeringen ook rechtsbijstand voorzien. Deze houdt in dat wanneer u zelf schade lijdt, u deze kan verhalen op de aansprakelijke tegenpartij via uw privé-expert.

In welke gevallen kan u zich laten bijstaan door ons? 

  • U lijdt schade door een derde bv. uw buur, door anderen in uw straat, aannemers, afbraakwerken, wegenwerken, enz. …
  • U heeft schade veroorzaakt aan een derde

U kan dus, in het geval van schade door of aan derden, beroep doen op uw eigen schade expert, welke volledig zal vergoed worden door uw rechtsbijstand in uw familiale verzekering of door uw aparte polis « Rechtsbijstand » .