De experten van Baeselen & Co kunnen ook volgende diensten in verband met uw onroerend of roerend goed voor u verwezenlijken:
 

NaamloosWaardebepaling van uw roerende en onroerende goederen:

  • alvorens u een verzekeringspolis onderschrijft
  • indien u uw huidige polis wil aanpassen bijvoorbeeld om onderverzekering te vermijden
  • voor successie
  • bij verdeling
  • bij scheiding
  • voor verkoop
  • … .
 NaamloosPlaatsbeschrijving: gedetailleerd en omstandig rapport 
  • bij intrede/uittrede huur
  • verhaal tegen derden
  • ... .

Contacteer ons om onze desbetreffende tarieven te kennen.

shutters 669296 640