100% ONAFHANKELIJK 30 JAAR ERVARING ACTIEF OVER HEEL BELGIE

 1. VRAGEN? WIJ BELLEN U GRAAG OP!
 2. Naam*
  Gelieve uw naam in te vullen
 3. Telefoon*
 4. *
  Invalid Input

Het slachtoffer zijn van een diefstal, brand-, water- of andere schade heeft vaak een zware impact. In die moeilijke tijd moet u uw schadeclaim samenstellen en op de hoogte zijn van uw plichten en uw rechten. Zorg dat u er niet alleen voor staat!

Elke brandpolis voorziet dat de verzekerde het recht heeft een eigen expert aan te duiden om zijn belangen - en dus zijn vergoeding – te verdedigen. Dit recht is daarbij veelal gratis. 

Heeft u net een schadegeval achter de rug, dan zal uw verzekeringsmaatschappij volgende personen/bedrijven inschakelen:

 • Eén van hun werknemers (inspecteur) en/of een expert van een expertisekantoor met wie ze vaste relaties onderhoudt. Zij zullen uw schade begroten en u een document genaamd “Schatting van de schade” voorleggen. Indien u dit ondertekent, kan er niet meer onderhandeld worden. 
 • Vakmensen, bijvoorbeeld voor herstellingswerken, met wie de verzekeringsmaatschappij een voorafbestaand akkoord heeft gesloten.
 • Soms één van hun inspecteurs “fraude” en/of een privé-detective.

Daar tegenover heeft u de keuze:

 • Ofwel regelt u alles zelf (verliesstaat opmaken enz..) en gaat u akkoord met de voorgestelde vergoeding van de aangestelde expert en/of inspecteur. U zal echter nooit met zekerheid weten of u de optimale vergoeding heeft gekregen.
 • Ofwel stelt u (vrijwel kosteloos) uw eigen expert aan die al het werk voor zijn rekening zal nemen en u van A tot Z zal begeleiden. Hij zal met kennis van zaken voor u de maximale vergoeding, volgens uw polisvoorwaarden, onderhandelen en vaak is een minnelijke transactie reeds mogelijk bij de eerste expertise.
 • Ofwel hebt u alles geregeld maar bent u toch niet akkoord met de voorgestelde vergoeding van de expert en/of inspecteur en doet u alsnog beroep op uw eigen expert. Ook dan zal hij, deze keer in de hoedanigheid van tegenexpert, uw rechten verdedigen. Toch bemoeilijkt een 2de expertise de minnelijke onderhandeling en zal u ook langer moeten wachten op uw eventuele vergoeding.

U heeft er dus alle baat bij om u vanaf het begin te laten vertegenwoordigen door uw eigen expert!

 

We raden u aan om nooit een expertise snel af te handelen en u nooit zonder meer akkoord te verklaren met de begroting van een expert en/of inspecteur zonder professioneel advies in te winnen!

 

Lees ook: « Wat kost een expertise of tegenexpertise? »